Provozní a storno podmínky na kempech

STORNO PODMÍNKY

- Pro zrušení přihlášky a vrácení platby musí být žádost o zrušení přihlášky na kemp zaslána na email info@fotbalprodeti.cz. Výše storno poplatku, který se nevrací, je stanoven podle toho, v jakém časovém předstihu je přihláška zrušena. 

Konkrétní podmínky jsou uvedeny vždy u ceny konkrétního kempu. 

Storno poplatek je stanoven z důvodu již rezervovaných zdrojů nutných k uskutečnění kempu.

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Účastník je závazně přihlášen po vyplnění přihlášky a uhrazení poplatku. 

- Počet účastníků je omezen. Při naplnění kapacity rozhoduje datum závazného přihlášení.

- Akce může být zrušena, pokud nebude přihlášen minimální počet stanovených účastníků. V takovém případě vracíme 100 % uhrazené částky.

- Účastníci se musí během konání kempu řídit pokyny trenérů a vedoucích.

- Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu.

- Zákonný zástupce prohlašuje, že účastník kempu, kterého přihlásil, je zdravotně způsobilý k absolvování fotbalového příměstského kempu. Při zatajení zdravotních indispozic přebírá zákonný zástupce odpovědnost na případné následky.

- Účastník kempu je povinen na kemp nastoupit pouze v bezinfekčním stavu.

- Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.

- Na kempech pořizujeme fotografie, především proto, aby rodiče a případní další zájemci o kempy na příštích turnusech mohli vidět alespoň střípky z toho, jak to na kempech vypadá. Přihlášením nám dáváte souhlas s umístěním těchto fotografií na naše webové stránky a sociální sítě.